top of page

שיעורים מוקלטים לדוגמה

בעמוד זה ניתן למצוא חומר מוקלט הכולל שיעורים שקיימנו, נושאים חשובים בהם התמקדנו ועוד.

* יש לתרגל בזהירות ולהתייעץ במידת הצורך.

חימום לדוגמה

חימום קצר בעצימות גבוהה לשיפור מהיר בכושר הגופני.

bottom of page